Zarządzanie środowiskowe ISO 14001

srodowisko2
Umieść zarządzanie środowiskowe w centrum swojej działalności, aby osiągnąć trwały sukces.

Jest to uznawana w skali międzynarodowej norma, która pomaga zmniejszać wpływ działalności na środowisko naturalne przy jednoczesnym zwiększaniu rentowności.
ISO 14001:2004 wciąż obowiązuje a certyfikacja wg niej jest możliwa do czasu publikacji zaktualizowanej wersji normy w 2015 roku.

Co kilka lat norma ta jest aktualizowana, aby upewnić się, że ISO 14001 funkcjonuje prawidłowo w różnych firmach bądź organizacjach. Jest to również czas dostosowania na nowe zapotrzebowania rynkowe.
 

Jakie korzyści płyną z wprowadzenia ISO 14001?
  • Lepsze zarządzanie środowiskowe prowadzi do zmniejszenia ilości odpadów i poboru energii
  • Oszczędności poprzez nadzorowanie i poprawę efektywności procesów, prowadzące do zmniejszenia zużycia surowców, materiałów, energii, wody, odpowiednie gospodarowanie odpadami
  • Rozwija możliwości biznesowe, dzięki potwierdzonej zgodności z normą. przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska
  • Budowanie przewagi konkurencyjnej i możliwość rozwoju handlu zagranicznego poprzez wykazanie udziałowcom, klientom, partnerom biznesowym oraz opinii społecznej zaangażowania w ochronę środowiska
  • Tworzenie wizerunku firmy proekologicznej, mającej na względzie dobro wszystkich zainteresowanych stron
  • Wzrost świadomości ekologicznej personelu prowadzący do lepszego zarządzania posiadanymi przez organizację zasobami naturalnymi
 

Certyfikacja Systemu Zarządzania Środowiskiem

Oferujemy Państwu certyfikację na zgodność z uznaną w skali międzynarodowej normą ISO 14001.

Audit certyfikujący
Audit certyfikujący na zgodność z ISO 14001 obejmuje dwuetapowy proces certyfikacji (Stage 1 i 2). Faza 1 polega na przeglądzie i analizie dokumentacji oraz ocenie zgodności z prawem. Faza 2 obejmuje wizytę w organizacji, w celu weryfikacji wdrożenia systemu w praktyce, poprzez przegląd dokumentów i zapisów, rozmowy z personelem, obserwację procesów, itd. Program auditu certyfikującego jest zawsze wcześniej uzgodniony z organizacją. Często warto uwzględnić audit wstępny jako sprawdzenie/ ćwiczenie przed auditem certyfikującym.

Audity nadzorcze
Po uzyskaniu pozytywnym przejściu procesu certyfikacji i uzyskaniu certyfikatu organizacja certyfikowana może ogłosić, iż uzyskała certyfikat. Należy jednak  stosować System Zarządzania Środowiskiem, gdyż  jest to gwarancją utrzymania certyfikatu. Jednostka certyfikująca okresowo dokonuje kontroli utrzymania systemu i jego doskonalenie poprzez cykliczne audity nadzorcze.

Aby uzyskać przyznawany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem, należy pozytywnie przejść audit certyfikujący na zgodność z normą ISO 14001:2004.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Dotacje unijne, pomoc w pozyskaniu środków
Planujesz ekspansję firmy?
Masz dobry pomysł
na nowy biznes?
Dowiedz się już teraz, co możesz zyskać współpracując z BCD:
Zadzwoń: 67 282 72 55 , 506 000 045
lub jeśli wolisz pisać...

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.