Zapewnienia bezpieczeństwa żywności wg HACCP

HACCP ( Hazard Analysis and Critical Control Point System ) System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli

haccp
HACCP jest narzędziem zarządzania bezpieczeństwem żywności i uniwersalną metodą systematycznej oceny możliwości wystąpienia zagrożeń oraz określenia metod ich eliminacji podczas produkcji żywności.

HACCP jest systemowym postępowaniem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności z punktu widzenia  jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów procesu produkcji i dystrybucji żywności.

Jest to również system, dzięki którmu określene zostają metody ograniczania tych zagrożeń oraz ustalenie działań naprawczych.
 

Kodeks Żywnościowy czyli Codex Alimentarus jako najwyższe międzynarodowe gremium i autorytet w dziedzinie żywności definiuje system HACCP jako taki system, który:
Nie istnieje żaden formalny OBOWIĄZEK certyfikacji systemu HACCP.

System HACCP wymagany jest w całym łańcuchu żywnościowym za wyjątkiem produkcji pierwotnej.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu HACCP

Oprócz celu nadrzędnego jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności, to przede wszystkim:

Zapraszamy do współpracy w zakresie wdrożenia systemu HACCP!

Dotacje unijne, pomoc w pozyskaniu środków
Planujesz ekspansję firmy?
Masz dobry pomysł
na nowy biznes?
Dowiedz się już teraz, co możesz zyskać współpracując z BCD:
Zadzwoń: 67 282 72 55 , 506 000 045