Szkolenia dla pracowników

Wychodząc na przeciw Państwa potrzebom w zakresie spełnienia obowiązku organizacji szkoleń BHP dla swoich pracowników, oferujemy Państwu profesjonalne szkolenia wstępne i okresowe!

Pracodawca zobowiązany jest do organizowania szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym pracownikom. Częstotliwość oraz forma szkoleń uzależnione są od rodzaju stanowiska pełnionego przez pracownika.

Szkolenia wstępne są dostosowanych do rodzaju i warunków pracy wykonywanej przez uczestników szkolenia. Treści szkoleniowe są zgodne z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie wstępne w formie instruktażu ogólnego ma na celu przekazanie podstawowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Szkolenia wstępne w formie instruktażu stanowiskowego - ta część szkolenia wstępnego odbywa się na stanowisku pracy przed dopuszczeniem pracownika do jej wykonywania. Gwarantuje on zapoznanie się uczestnika szkolenia z czynnikami środowiska pracy występującymi na stanowisku pracy, ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, które mogą powodować te czynniki oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku.

Dotacje unijne, pomoc w pozyskaniu środków
Planujesz ekspansję firmy?
Masz dobry pomysł
na nowy biznes?
Dowiedz się już teraz, co możesz zyskać współpracując z BCD:
Zadzwoń: 67 282 72 55 , 506 000 045