Sczytywanie danych zapisanych na urządzeniach analogowych tzw. tarczkach

W ramach naszej usługi dokonujemy analizy danych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi krajowymi i wspólnotowymi. Nasi specjaliści dokładnie sprawdzają czas pracy kierowców pod względem wszelkich naruszeń – czasu jazdy ciągłej i przerw w jeździe ciągłej, jazdy dziennej i odpoczynków dobowych oraz jazdy tygodniowej, dwutygodniowej i odpoczynków tygodniowych.

Raporty z tych analiz są opatrzone odpowiednim komentarzem – tak, aby wyniki były jednoznaczne i ułatwiały Państwu pracę.

Sczytywanie danych z urządzeń analogowych tzw. tarczek odbywa się przy użyciu licencjonowanego oprogramowania analitycznego. Stosowanie nowoczesnych urządzeń oraz oprogramowania daje nam gwarancję wysokiej dokładności odczytów oraz krótkiego czasu wykonywania analiz.

Analiza składa się z trzech etapów:

  1. Sczytywanie zapisów z tarczek
  2. Analizę zapisów - określenie czasów jazdy, pracy, dyżuru i odpoczynków.
  3. Kontrola poprawności oraz przygotowanie zestawień, raportów i komentarzy do wykroczeń.
Po przeprowadzeniu analiz proponujemy Państwu następujące dokumenty:

  1. Raport dobowy kierowcy.
  2. Raport miesięczny kierowcy.
Dodatkowo możliwe jest sporządzenie miesięcznego raportu pojazdu, w którym w układzie dziennym i miesięcznym zestawiamy czasy pracy, jazdy i liczbę przejechanych kilometrów oraz różnice stanów licznika (braki wykresówek) dotyczące pojazdu.

Dotacje unijne, pomoc w pozyskaniu środków
Planujesz ekspansję firmy?
Masz dobry pomysł
na nowy biznes?
Dowiedz się już teraz, co możesz zyskać współpracując z BCD:
Zadzwoń: 67 282 72 55 , 506 000 045