Wpisy archiwalne

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” ogłosiła nabór wniosków na Podejmowanie działalności gospodarczej


Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Dolina Wełny" ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, na:

Przedsięwzięcie: 2.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej”

Termin składania wniosków: od 12 listopada do 26 listopada 2019r.

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z późniejszymi zmianami [Dz.U.2017 poz.1588 i poz. 772], a ponadto spełnić warunki wstępnej oceny formalnej, zostać uznany za zgodny z LSR, w tym zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz uzyskać minimalną liczbę punktów –15 pkt.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 1 000 000,00 zł

Forma wsparcia: Premia –ryczałt

Wysokość wsparcia: 100 000,00 zł

Wnioskodawcy składają wnioski o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w 2 egzemplarzach w wersji papierowej, 2 egzemplarzach w formie elektronicznej (płyta CD) i w 2 opisanych segregatorach, bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia „Dolina Wełny” ul. Kolejowa 24, pok. 202, 62-100 Wągrowiec, w terminie wskazanym w ogłoszeniu –w godzinach od 8.00do 14.00.


Dotacje unijne, pomoc w pozyskaniu środków
Planujesz ekspansję firmy?
Masz dobry pomysł
na nowy biznes?
Dowiedz się już teraz, co możesz zyskać współpracując z BCD:
Zadzwoń: 67 282 72 55 , 506 000 045
lub jeśli wolisz pisać...

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.